Missie en visie – Huisartsenpraktijk De Pelikaan – Boxmeer
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Pelikaan
Weijerstaete 18 5831 ZZ
Boxmeer

Missie en visie

We willen goede kwaliteit huisartsenzorg leveren door gestructureerde, integrale medische zorg in de eerstelijn en dat dichtbij huis. Onze zorg is gebaseerd op evidence based richtlijnen en op professionele standaarden van de beroepsgroep. Hierbij hanteren wij onder meer de medische richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De patiënt staat centraal in onze huisartsenpraktijk. Wij vinden het belangrijk dat huisartsenzorg laagdrempelig is. Omdat het niet mogelijk is iedereen direct te helpen, zal de urgentie van de hulpvraag bepalend zijn voor de wachttijd tot het consult. De bezetting van de spreekuren is zodanig, dat indien nodig of wenselijk, er op dezelfde dag nog een afspraak ingepland kan worden.

We vinden de betrokkenheid en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt bij de besluitvorming over het behandelbeleid belangrijk. We leveren doelmatige, zinnige en zuinige zorg door met de patiënt in gesprek te gaan en niet bij voorbaat elk verzoek te honoreren. We bespreken welke zorg het meest adequaat en gewenst is en welke verantwoordelijkheid de patiënt daarbij zelf draagt.

We staan als praktijk open voor vernieuwingen, maar blijven tegelijkertijd kritisch in het afwegen van voor‐ en nadelen van veranderingen.

We staan open voor onderzoek welke voldoet aan strikte voorwaarden van privacy en kwaliteit. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

De praktijk wil een lerende organisatie zijn waarin verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau, beschikbaar is. Belangrijk is daarbij de voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de steeds wisselende inzichten binnen de huisartsenzorg ten aanzien van richtlijnen (de NHG-Standaarden).

Centraal uitgangspunt van de praktijk en de medewerkers is om de meest optimale zorg aan patiënten te bieden, die met de huidige kennis mogelijk is. Binnen de praktijk wordt steeds gezocht naar manieren om verworven kennis zo optimaal mogelijk te verwoorden in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

De Pelikaan logo afbeelding